Våra banor

Västra Banan, hål 1-9

Västra banan ingår i golfbanans ursprungliga 18 håls bana. Den upplevs av många som den något lättare sidan av våra tre 9 håls slingor. Slingan invigdes och var spelklar 1972.

Östra Banan, hål 10-18

Östra banan ingick i golfbanans urpsprungliga bansträckning och invigdes redan 1962. Här spelar du i böljande terräng och med sjön hindsen i bakgrunden. Några av de hål som utmärker sig är bland annat det 12 hålet där du spelar över sjön och hål 15 där du du ställs för en riktig utmaning.

Norra Banan, hål 19-27

Banan öppnades för spel säsongen 2005.
De nya nio hålen har ritats av banarkitekten Björn Magnusson.

Banöversikt