Välkommen till Västra & Östra Banan

Navigera mellan hålen genom att trycka på de olika hålnumren. Ta till dig tipsen, här finns det slag att spara! 


 

1

Par
5
Index
12
Vit
451m
Gul
443m
Blå
424m
Röd
398m
Grön/Vit
274m

1

Par
5
Index
12
Vit
451m
Gul
443m
Blå
424m
Röd
398m
Grön/Vit
274m

En inbjudande start!

Ett kort och relativt snällt öppningshål om du spelar det väl. Spela utslaget med riktning några meter höger om den vänstra fairway bunkern och fram med andraslaget innan nästa rad av bunkrar. Svårigheten ligger i precisionen av inspelet mot green. En bra birdiechans för den långtslående. 

Historik

Värnamo Golfklubb

Näsbyholms Gård har anor från 1100-talet. Det var munkar från Clairvaux, bosatta i Nydala, som bevisligen började odla de marker som idag ingår i Näsbyholms areal. Fynd från såväl stenåldern, järnåldern och bronsåldern har gjorts på den mark där vi nu spelar golf. Det lär finnas ca. 140 gravar från stenåldern på gårdens ägor.

Under mitten av 1500-talet drog den danske härföraren Daniel Rantzau genom Småland med avsikt att intaga Stockholm. Vid Östgötagränsen gav Rantzau upp planerna på att nå Stockholm. Hans trupper var i dåligt skick och i stort behov av förstärkningar. Reträtten inleddes och den 9 februari 1568 slog hären bivack vid gården Froling (Fryele). I Wernamo (Värnamo) skulle förstärkningar tillföras Rantzaus här. Under hård strid slog sig Rantzau fram till Värnamo där dock bara en nedbränd by väntade honom. Den tilltänkta danska förstärkningen blev tvungen att retirera före Rantzaus ankomst. 

Man kan av dessa uppgifter dra slutsatsen att golfbanan, eller vissa delar, varit slagfält under denna reträtt. Trumpetarekullen, den plats där hål nr 2:s utslag ligger idag, fick kanske sitt namn under detta krig. Frejdiga trumpetare blåste kanske för över 400 år sedan till anfall just från denna plats. På grund av Näsbyholms stora historiska värde är mycket av gårdens areal "beslagtaget" av länsantikvarie ämbetet. 

Under mitten av 1800-talet ägdes Näsbyholms Gård av häradshövding Clemens Hebbe som var gift med prästdottern Wendela från Norra Sandsjö. Till trebarnsfamiljen på Näsbyholm kom ofta biskop Esaias Tegner på besök. Han uppges ha varit djupt försälskad i Wendela, men han kärlek lär ha varit obesvarad. Under besöken på Näsbyholm satt han under lindarna i trädgården och skrev dikter till sin älskade Wendela. Även Carl Jonas Almqvist var en av hennes beundrare. Wendelas man Clemens Hebbe hade emellertid mycket vidlyftiga och krångliga affärer, vilka tvingade honom i konkurs. Clemens övergav Wendela, som lämnades ensam med tre barn. Sedermera flyttade hon till Stockholm och blev anställd som Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist av Lars Johan Hierta på Aftonbladet. I lönndom utomlands födde hon sedan 1852 sitt och Lars Johan Hiertas barn, en son som fick namnet Edvard. 

Näsbyholm ägs idag av Rolf Andersson och Makan Kerstin samt döttrarna Annika och Monika med familjer. Av de ca. 1000 hektar mark som Näsbyholm består av är ca. 700 hektar skogsmark. 

Varför blev då en golfbana byggd på denna historiska mark? En av anlednignarna kan vara att Rolf ända från barnsben levt i och med naturen. Med åren har han utvecklat en stor förmåga att se och känna alla de fantastiska upplevelser som naturen varje dag bjuder på. När så talet om anläggande av en golfbana vid Näsbyholm vid Näsbyholm blev aktuellt, insåg han genast att här fanns en möjlighet som skulle bevara denna del av Näsbyholm som ett öppet landskap för lång framtid.

Golfkunnandet var närmast obefintligt i våra trakter i början av 1960 talet. Ett lysande undantag var Åke Törn. Han tog initiativ, planerade och missionerade, och samlade en skara troende omkring sig. Vid ett möte på stadshotellet den 24 april 1962 bildades klubben. Åke besatte självklart ordförandeposten. Med säker hand löste han snabbt nytckelfrågor som arrende av mark för banan och anläggandet av banans första nio hål, nuvarande nr 10-18. Banan byggdes sommaren 1962 och redan på hösten hade vi besök av den förste greenfee-gästen. Han betalade 5 kronor, "mest för den vackra utsiktens skull". Banans beskaffenhet har blivit bättre med åren. 

Den 10 oktober 1964 invigdes banan officiellt av HKH Prins Bertil. Invigningstävlingen bestod av en vänskaplig fyrboll-bästboll som prinsen och Åke Törn vann på 15:e hålet.

Till säsongen 1967 stod klubbhuset färdigt i sin första del. Det var ett stort steg för en klubb utan nämnvärda egna resurser. Liksom när det gällde banan var husbygget möjligt genom många generösa bidrag från näringslivet i bygden. Klubbhuset har under åren byggts om och till i omgångar alltid med ett stort engagemang från många medlemmar. 

Åke Törn avgick som ordförande 1968 men fortsatte dock att arbeta för klubben. Utbyggnaden av banan, hålen 1-9, som beslutades 1969 bär hans prägel: kunnigt genomförd, till låg kostnad och med ett utmärkt resultat. Liksom för den tidigare bandelen låg banarkitekten Nils Skölds arbete som en säker grund för bygget. Arbetena pågick åren 1070-71 och till 10 årsjubileet 1972 var banan klar. För de tjänster Åke Törn gjort klubben hedrades han 1976 genom att kallas till klubbens förste hedersmedlem. 

Hedersmedlem nr två är också värd uppmärksamhet. Det är Sten Bjuggren som med avundsvärd vitalitet gjort en kolossal arbetsinsats i banans ruffar. De förbättringar Sten gjort hade klubben inte kunnat skaffa för pengar. Hans arbete har förskönat banan och snabbat upp spelet. Det är svårt nog förutan de djungler som Sten röjt undan.

Värnamo Golfklubb har alltid visat tecken på framåtanda och en vilja att alltid utvecklas. Detta gäller såväl för anläggningen som för klubbens medlemmar. Idag är klubben en väl fungerande golfanläggning som kan erbjuda medlemmar och gäster spel på 27 hål.

Utbyggnaden av banan till 27 hål, beslutades 2002. Arbetet pågick fram till hösten 2004 och banan öppnades för spel säsongen 2005. De nya nio hålen har ritats av banarkitekten Björn Magnusson.

Värnamo Golfklubb siktar högt i fråga om kvalitet och trivsel, vilket väl beskrivs i klubbens vision.

"Värnamo Golfklubb ska vara en av Sveriges bästa anläggningar för medlemmar och gäster. Anläggningen skal vara anpassad för golffamiljer och hålla en mästerskapskvallitet. Gäster till klubben ska känna att de får bästa totalupplevelse av ett besök på vår anläggning. Alla funktioner på klubben ska ha en inriktning som gör att medlemmen och gästen alltid sätts i centrum och därmed ökar värdet av att vara medlem eller gäst på Värnamo Golfklubb".
 

Slope