Händer på banan

Oktober

Upphöjning av framkant på green hål 8