Lokala regler

LOKALA REGLER 2019 FÖR VÄRNAMO GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee, entréhallen och på hemsidan (www.varnamogk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)

 1. På hål 15 definierar staketet med vitmålade toppar på högersidan gränsen för out of bounds.

2. Pliktområden (Regel 17)

1.De röda pliktområdena på högersidan av hål 4,14 och 17 som bara är definierade på en sida är oändliga.

2. Pliktområde med placeringsmatta vid hål 12: Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet, får spelaren fortsätta enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ placera en boll med ett slags plikt på placeringsmattan även om denna är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till pliktområdet.

 

3.Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden (när elstängslet är i funktion)

1.Alla elstängsel är spelförbudszoner.

 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör en sådan spelförbudszon eller att en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.  
 • Om bollen ligger i ett pliktområde, och en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

 4.Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

 

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 6. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippa delen av spelfältet.
 7. Öppna, grusade dräneringssträngar.

 

 
b) Flyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsmarkeringar i form gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 m till mitten av greenen.

c) Organiska delar av banan

 1. Alla stengärdsgårdar och odlingsrösen. Lösa stenar får inte tas bort ur murar eller odlingsrösen

 

 

 Regel- och handicapkommittéen 2019-04-24