Våra banor

Västra banan, hål 1-9

Västra banan ingår i golfbanans ursprungliga 18 håls bana. Den upplevs av många som den något lättare sidan av våra tre 9 håls slingor. Slingan invigdes och var spelklar 1972.

Östra banan, hål 10-18

Östra banan ingick i golfbanans urpsprungliga bansträckning och invigdes redan 1962. Här spelar du i böljande terräng och med sjön hindsen i bakgrunden. Några av de hål som utmärker sig är bland annat det 12 hålet där du spelar över sjön och hål 15 där du du ställs för en riktig utmaning.