Hål 19-27 avstängda pga. sprängning i bergtäkt kl. 13-16