Ban

Mål: Att med bibehållande av varje banas karaktär lämna förslag till utformning och utveckling av våra banor, så att dessa är intressanta och utmanande för alla kategorier medlemmar och gäster.

Namn E-post
Mats Wellermark  
Anders Bernhardsson anders.bernhardsson@varnamogk.se
Bengt Maurd  
Jonas Haglund jonas.haglund@varnamogk.se
Per Green