Ban

Mål: Att med bibehållande av varje banas karaktär lämna förslag till utformning och utveckling av våra banor, så att dessa är intressanta och utmanande för alla kategorier medlemmar och gäster.

Namn Telefon Mobil E-post
Bo Arvidsson      
Anders Bernhardsson 0370-232 01   anders.bernhardsson@varnamogk.se
Bengt Maurd 0370-230 30    
Jonas Haglund 0370-232 01   jonas.haglund@varnamogk.se
Birgitta Karlsson 0370-161 38    
Uno Vilhemsson 0370-173 32    
Hans Bäckman 0370-192 30    
Per Green 0370-128 23