Dam

Vi vill skapa förutsättningar för en trevlig, social samvaro genom golfspel. Vi vill få med fler damer på våra tävlingar Vi vill medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda. Har du frågor eller funderingar , tveka inte att kontakta någon av oss i DK!

Ingrid Gustavsson

Ordförande

Ulla Karlsson

Kassör

Ann-Helene Rosengren

Tävling

Christina Tiljander

Irené Malmsten

Yvonne Gradeen

Annicka Lindholm