Handicap

ETT GEMENSAMT ANSVAR- DU OCH HANDICAPKOMMITTÉN

För en effektiv tillämpning av handicapreglerna krävs det att alla inblandade tar ett gemensamt ansvar. Du som spelare är själv ytterst ansvarig för din handicap och sänkning och höjning av handicapen i samband med handicapsgrundande ronder. Du har en skyldighet att rapportera exceptionellt bra scorer från ronder som inte är handicapronder, t e x i scorer i fyrboll slag och matchspel.
Ta kontakt med handicapkommittén. 

Handicapkommittén är ansvarig för att tillämpningen av handicapreglerna sker på ett korrekt sätt. Handicapkommittén är också den instans dit du som golfspelare ska vända dig om du anser att din handicap är felaktig (för hög eller för låg) eller om du anser att någon annan spelare har en handicap som inte motsvaras hans eller hennes faktiska spelstyrka. Slutligen, kom ihåg att golfen blir roligare om alla tar sitt ansvar och sköter sin handicap! 

Spelaren har föranmält den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan han påbörjar ronden. Föranmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål). Föranmälan kan göras i Min Golf, i terminalen på klubben eller på första tee. Eftersom åtagandet att lämna in en score, bra eller dålig, görs innan ronden påbörjas kan den handicapgrundande sällskapsronden formellt jämföras med en tävlingsrond. Om du inte föranmält din rond får den inte räknas. 

Även ronder spelade med en lokal regel om lägesförbättring är handicapsgrundande. 

En spelares exakta handicap kan inte sänkas till en handicapgrupp som undantagits från att spela en handicapgrundande sällskapsrond. Exempel: En spelare med exakt handicap 4,7 spelar en handicapgrundande sällskapsrond på 41 poäng. Hans exakta handicap kommer bara att sänkas med 0,2 till 4,5 och inte med 0,7.

Hcp-kommittén

Alla golfklubbar måste ha en Hcp-kommitté. 

Arbetsuppgiften är att genomföra hcp revisioner så att medlemmarna har rättvisande hcp.  

Det finns två typer av revision. De två olika Hcp-revisionerna är:

  • Enskild revision görs på en enskild medlem vid ett enda tillfälle.
  • Enskild årsrevision görs en gång per år på många spelare.

Enligt EGA regler ska varje Hcp-kommitté genomföra en årlig Hcp-revision på samtliga spelare i den egna klubben. Revisionen genomförs oftast under vintern efter en säsong och innan några ronder registreras på nya året.

Hcp-kommittén vill kanske höja eller sänka någon på bedömning, t.ex. efter en sjukdom eller olycka, eller en spelare som bara spelar partävlingar (som ju inte är Hcp-påverkande).

Fr.o.m. revisionen 2010 finns det en speciell rapport framtagen med underlag för den enskilda årsrevisionen, som klubbarnas Hcp-kommittéer använder i revisionsarbetet.