Handicaprevision

Årlig handicaprevision och EGA Exakt Tävlingshandicap

Handicapkommittén genomföra årligen en handicaprevisionen så snart som möjligt efter avslutandet av säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare. 

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av en spelares exakta handicap, måste varje spelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner. Sådana exakta handicap anges som EGA Exakt Tävlingshandicap. 

En exakt handicap som underhållits på basis av fyra (4) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder 2015 räcker det att registrera fyra nya handicapronder 2016 för att återfå en EGA Exakt Tävlingshandicap. 

Tävlingskommittén tillsammans med ev. Sponsor kan ibland kräva EGA Exakt Tävlingshandicap som är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. Alla får delta i alla tävlingar men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. I par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.