Ansvariga för Junior/Elit verksamheten

Kina Larsson

Ordförande

Johan Larsson

Vice Ordförande

Christoffer Palfi

Pro/Tränare

Victor Sandberg

Assisterande tränare

Åsa Erlandsson

Sekreterare

Johan Larsson

Ansvarig Elitjuniorer