Gamla Grabbar

Klubbar Götaström GK, Hooks GK, Isaberg GK, Jönköpings GK, Värnamo GK
Spelprogram  
Götaströms GK onsdag 10 maj
Hook GK torsdag 1 juni
Värnamo GK onsdag 14 juni
Jönköpings GK onsdag 9 augusti
Isabergs GK  torsdag 31 augusti
Nässjö GK måndag 11 september (finalspel)
   
 Spelform Slaggolf 18 hål (hcp/spelhandicap)
 Åldersgräns Spelare födda 1957 eller tidigare (60 år)
 Klassindelning  Klass A – 18.  Klass B 18,1 – 36
 Tee  H60 gul tee. H70 & H80 röd tee.
 Lagtävling  De 6 bästa nettoresultaten oavsett klass utgör klubbens lagresultat. Vid ej fullt lag räknas den saknade spelarens score enligt principen
"högsta nettoscoren bland alla lags 6:e placerade spelare + 10 slag"
 Starttid  Första start tidigast 08.30. Klass A startar först. Starttid och ev kanonstart avgörs av arrangerande klubb.
 Avgifter  Total avgift 250 kr vilket inkluderar startavgift (50:-) och greenfee (200:-). Greenfeebiljetter, frikort eller övriga rabatter gäller ej.
Inbjudan Skickas med e-post senast 21 dagar före tävlingsdag.Arrangerande klubb lägger ut tävlingen på Golf.se
Anmälan Anmälan till tävlingen görs via Golf.se med golf-id och namn. Max 25 spelare per klubb. Utfyllnad, dock ej över 125, tillåts. Anmälan senast 4 dagar före tävlingsdagen. Efteranmälningar godkännes ej. Avgift kan tas ut från spelare som inte meddelat förhinder.
Hcp-justering Spelare är alltid skyldig att se till att korrekt hcp är registrerad i GIT-systemet.
Golfbil Beställs vid tävlingsanmälan. Samåkning skall tillämpas så långt som möjligt p g a tillgången på bilar.
Startlista Läggs ut på Golf.se senast 3 dagar före tävlingsdagen.
Service Sekretariat, omklädningsrum och drivingrange bör vara öppna från 07.30. Efter 9 hål bör kiosk finnas.
Priser Penningpriser till var 7:e spelare i respektive klass enligt SGF:s bestämmelser. Fördelning av prispott efter placering.
Prisutdelning

Snarast efter att respektive klass har spelat färdigt.Priser avhämtas direkt av vinnare eller genom ombud.
80% av den totala startavgiften utgör prispott. Priser i respektive klass ska delas ut som penningpriser enligt följande;utdelas som vinster.
1:a pris 27%
2:a pris 20%
3:e pris 16%
4:e pris 13%
5:e pris 10%
6:e pris   8%
7:e pris   6%
Vid mer eller mindre än 7 pristagare i respektive klass justeras %-satsen motsvarande så att den sammanlagda procentsatsen alltid är 100% av prispotten.

Resultatlista Resultatlistan läggs ut på Golf.se och skickas i Wordformat från den arrangerande klubben karlaxelr@gmail.com när tävlingen stängts i GIT.
Lagresultaten sammanställs 2016 av Karl-Axel Rydberg och kontrolleras av den ansvarige sammankallande för gruppen Gamla Grabbar sydväst som är Hooks GK
Det sammanställda lagresultatet skickas via e-post till deltagande klubbar snarast efter tävlingsdagen.
Finalspel Slutspelet för Gamla Grabbar Sydväst spelas på Nässjö GK.
Revidering Reglerna reviderade 3 oktober 2017.