Gamla Grabbar

Klubbar Götaström GK, Hooks GK, Isaberg GK, Skinnarebo G&CC, Värnamo GK
Spelprogram  
Skinnarebo GK onsdag 8 maj
Isaberg GK  torsdag 23 maj
Götaström GK torsdag 13 juni
Hooks GK torsdag 8 augusti
Värnamo GK onsdag 21 augusti
A6 GK Finalspel
   
 Spelform Slaggolf 18 hål (hcp/spelhandicap)
 Åldersgräns Spelare födda 1959 eller tidigare (60 år)
 Klassindelning  Klass A – 18.  Klass B 18,1 – 36
 Tee  H60 gul tee. H70 & H80 röd tee.
 Lagtävling  De 6 bästa nettoresultaten oavsett klass utgör klubbens lagresultat. Vid ej fullt lag räknas den saknade spelarens score enligt principen
"högsta nettoscoren bland alla lags 6:e placerade spelare + 10 slag"
 Starttid  Första start tidigast 08.30. Klass A startar först. Starttid och ev kanonstart avgörs av arrangerande klubb.
 Avgifter  Total avgift 280 kr vilket inkluderar startavgift (50:-) och greenfee (230:-). Greenfeebiljetter, frikort eller övriga rabatter gäller ej.
Inbjudan Skickas med e-post senast 21 dagar före tävlingsdag.Arrangerande klubb lägger ut tävlingen på Golf.se
Anmälan Anmälan till tävlingen görs via Golf.se med golf-id och namn. Max 25 spelare per klubb. Utfyllnad, dock ej över 125, tillåts. Anmälan senast 4 dagar före tävlingsdagen. Efteranmälningar godkännes ej. Avgift kan tas ut från spelare som inte meddelat förhinder.
Hcp-justering Spelare är alltid skyldig att se till att korrekt hcp är registrerad i GIT-systemet.
Golfbil Beställs vid tävlingsanmälan. Samåkning skall tillämpas så långt som möjligt p g a tillgången på bilar. Intyg ska uppvisas. Rekomenderat pris 200kr/pers.
Startlista Läggs ut på Golf.se senast 3 dagar före tävlingsdagen.
Service Sekretariat, omklädningsrum och drivingrange bör vara öppna från 07.30. Efter 9 hål bör kiosk finnas.
Priser Penningpriser  fördelas lika mellan klasserna med hänsyn taget till deltagarantalet. 80% av startavgiften utgör prispott.
Fördelning av prispott rekomenderas enligt nedanstående;
 

1:a pris 500 kr
2:a pris 400 kr
3:e pris 300 kr
4:e pris 200 kr
5:e-10:e pris 100 kr
osv. efter deltagarantal

Prisutdelning Snarast efter att respektive klass har spelat färdigt. Priser avhämtas direkt av vinnare eller genom ombud.
Resultatlista Resultatlistan läggs ut på Golf.se och skickas i Wordformat från den arrangerande klubben ove.halander@gmail.com när tävlingen stängts i GIT.
Lagresultaten sammanställs av Ove Hålander och kontrolleras av den ansvarige sammankallande för gruppen Gamla Grabbar sydväst som för år 2018-19 är Skinnarebo G&CC
Det sammanställda lagresultatet skickas via e-post till deltagande klubbar snarast efter tävlingsdagen.
Finalspel Slutspelet för Gamla Grabbar Sydväst spelas på A6 GK.
Revidering Reglerna reviderade 2018-03-28