Gamla Grabbar

Klubbar Götaström GK, Hooks GK, Isaberg GK, Jönköpings GK, Värnamo GK
Spelprogram  
Hook GK torsdag 12 maj
Värnamo GK onsdag 25 maj
Jönköping GK onsdag 15 juni
Isaberg GK torsdag 4 augusti
Götaström GK torsdag 1 september
Götaström GK måndag 12 september (finalspel) (resultat final 2016)
   
 Spelform Slaggolf 18 hål (hcp/spelhandicap)
 Åldersgräns Spelare födda 1956 eller tidigare (60 år)
 Klassindelning  Klass A – 18.  Klass B 18,1 – 36
 Tee  H60 gul tee. H70 & H80 röd tee.
 Lagtävling  De 6 bästa nettoresultaten oavsett klass utgör klubbens lagresultat. Vid ej fullt lag räknas den saknade spelarens score enligt principen
"högsta nettoscoren bland alla lags 6:e placerade spelare + 10 slag"
 Starttid  Första start tidigast 08.30. Klass A startar först. Starttid och ev kanonstart avgörs av arrangerande klubb.
 Avgifter  Total avgift 240 kr vilket inkluderar startavgift (40:-) och greenfee (200:-). Greenfeebiljetter, frikort eller övriga rabatter gäller ej.
Inbjudan Skickas med e-post senast 21 dagar före tävlingsdag.Arrangerande klubb lägger ut tävlingen på Golf.se
Anmälan Anmälan till tävlingen görs via Golf.se med golf-id och namn. Max 25 spelare per klubb. Utfyllnad, dock ej över 125, tillåts. Anmälan senast 4 dagar före tävlingsdagen.
Efteranmälningar godkännes ej. Avgift kan tas ut från spelare som inte meddelat förhinder.
Hcp-justering Spelare är alltid skyldig att se till att korrekt hcp är registrerad i GIT-systemet.
Golfbil Beställs vid tävlingsanmälan. Samåkning skall tillämpas så långt som möjligt p g a tillgången på bilar.
Startlista Läggs ut på Golf.se senast 3 dagar före tävlingsdagen.
Service Sekretariat, omklädningsrum och drivingrange bör vara öppna från 07.30. Efter 9 hål bör kiosk finnas.
Priser Penningpriser till var 7:e spelare i respektive klass enligt SGF:s bestämmelser. Fördelning av prispott efter placering.
Prisutdelning Snarast efter att respektive klass har spelat färdigt.Priser avhämtas direkt av vinnare eller genom ombud.
Av startavgiften, 40 Kr/spelare, ska 80% utdelas som vinster.
1:a pris 450 Kr
2:a pris 350 Kr
3:e pris 300 kr
4:e pris 200 kr
5:e - 10:e pris 100 kr
osv efter deltagarantal
Resultatlista Resultatlistan läggs ut på Golf.se. Lagresultat skickas via e-post till deltagande klubbar dagen efter tävlingsdagen.
Lagresultaten sammanställs 2016 av Karl-Axel Rydberg, JGK och kontrolleras av den ansvarige sammankallande för gruppen Gamla Grabbar sydväst som 2016 är Götaström GK.
Finalspel Slutspelet för Gamla Grabbar Sydväst spelas 2016 på Götaström GK.
Revidering Reglerna reviderade 10 februari 2016.