Kiosk

Kiosken 2016 Oldboys  


BEMANNING och ÖPPETTIDER
enligt lista, (2 sidor) klicka på länkarna . sid 1 sid 2

OBS! Ett trettiotal oldboys har två pass. Den som har förhinder skaffar själv ersättare.

NYCKLAR och REDOVISNING m.m.
Nycklar och kassaväska hämtas i kansliet/shopen; återlämnas dit jämte kassaredovisningen för dagen. Brevinkastet till kansliet/shopen kan användas. Säljställets (kioskens) kvitton vid kortförsäljning bifogas redovisningen.

JOBBRUTINER
Skriftliga anvisningar finns i kiosken. Det förutsätts att alla är eller gör sig förtrogna med anvisningarna. En enkel manual för hantering av betalning med kort finns i kiosken. Kortterminalen läggs undan efter passet i en utdragslåda och ansluts till elnätet för laddning.

OBS! Meddela kansliet om någon vara eller utrustning behöver anskaffas omgående.

ÖVRIGT
Kontakta gärna kansliet någon dag före passet för närmare information om eventuell tävling och annat som kan inverka på kioskjobbet.

Tack för Din medverkan!
Viljo Kylle och Kjell Lönngren