Kiosk

Kiosken 2017 Oldboys  


BEMANNING och ÖPPETTIDER
enligt lista, (2 sidor) klicka på länkarna . sid 1 sid 2

OBS! Ett fyrtiotal oldboys har två pass. Den som har förhinder skaffar själv ersättare.

 

NYCKLAR  och  REDOVISNING  m.m.

I år är vi kontantfria! - Betalning med bankkort eller Swish!

Nycklar och information för Swish-betalningar hämtas i kansliet/shopen, 
återlämnas dit efter passets slut.

Kvitton+redovisning från kioskens  kortförsäljningar för dagen lämnas i kansliet/shopen efter passets slut.

Brevinkastet till kansliet/shopen kan användas.


JOBBRUTINER

Skriftliga anvisningar finns i kiosken. Det förutsätts att alla är eller gör sig förtrogna
med anvisningarna. En enkel manual för hantering av betalning med kort finns i kiosken. Kortterminalen läggs undan efter passet i en utdragslåda och ansluts till elnätet för laddning.

OBS! Meddela kansliet om någon vara eller utrustning behöver anskaffas omgående.


ÖVRIGT

Kontakta gärna kansliet någon dag före passet för närmare information om eventuell tävling och annat som kan inverka på kioskjobbet.


Tack för Din medverkan!

Viljo Kylle  och  Kjell Lönngren