Organisation

OLDBOYSORGANISATIONEN 2016

2016    
Ansvarig för:    
  Oldboysorg  Gert-Evert Karlsson- GEK
Motionsidrotten: Onsdagsgolfen:  Åke Gustafsson
    Håkan Lundqvist
  OSCIS CUP:    Kurt Johansson
  Gamla Grabbar Sydväst Tomas Carlsson
    Stig Lundquist
    Åke Gustafsson
    Håkan Lundquist
  Kiosk:  Viljo Kylle
    Kjell Lönngren
   Golfresa:  Gert-Evert Karlsson            
    Rolf Nordlund
    Kjell-Olof Olofsson
  Ekonomi:  Tord Eriksson
  Revisor: Rolf Nordlund
  Regelforum:  Viljo Kylle
    Björn Nyström
Tävlingsidrotten: Seriespel H70 Div.1 lag 1 Uno Vilhelmsson
  Seriespel H70 Div. 2 Mellan lag 1 Kjell-Olof Olofsson
  Seriespel H70 Div. 2 Norra laget Magnus Bjuggren
  Seriespel H80 Div. 1 Lag 1 Bengt Nilsson
     
  Valberedning  Gert-Evert Karlsson
    Tord Eriksson
  Kontakt med banpersonal Gert-Evert Karlsson
    Tord Ericsson

 

För säsongen 2016 är GEK kontaktman gentemot styrelsen.

GEK -Tillsammans med Kansli, Åke G o Håkan L upprättas spelplan för
Motionsgolfen – febr

GEK- Kallelse till förberedande Upptaktsmöte – mars

GEK- Kallelse till Upptaktsmöte – april

GEK - Tillsammans med Åke G o Håkan L genomförs årets avslutning – sept/okt