Organisation

OLDBOYSORGANISATIONEN 2019

2019    
Ansvarig för:    
  Oldboysorg  Gert-Evert Karlsson- GEK
     
Motionsidrotten: Onsdagsgolfen:  Håkan Lundqvist
    Sven Andersson
    Gert-Evert Karlsson
     
  OSCIS CUP:    Bo Torstensson
     
  Gamla Grabbar Sydväst Tomas Carlsson
    Gert-Evert Karlsson
    Håkan Lundquist
     
  Golfresa:  Gert-Evert Karlsson            
    Rolf Nordlund
    Kjell-Olof Olofsson
     
  Ekonomi:  Tord Eriksson
     
  Revisor: Rolf Nordlund
     
  Regelforum: Leif Engquist
    Kjell Lönngren
     
Tävlingsidrotten: Lagledare Seriespel H70 Tord Ericsson
  Seriespel H70 Div. 2 Mellan lag 1 Jonny Johansson
  Seriespel H70 Div. 2 Norra lag 2 Kjell-Olof Olofsson
  Seriespel H80 Div. 1 Lag 1 P-O Wiltander
     
  Valberedning  Gert-Evert Karlsson
    Tord Eriksson
     
  Kontakt med banpersonal Gert-Evert Karlsson
    Tord Ericsson

 

För säsongen 2019 är GEK kontaktman gentemot styrelsen.

GEK -Tillsammans med Kansli, Håkan L och damkommitén upprättas spelplan för
Motionsgolfen – febr

GEK- Kallelse till förberedande Upptaktsmöte – mars

GEK- Kallelse till Upptaktsmöte – april

GEK - Tillsammans med Håkan L, Sven A genomförs årets avslutning – sept/okt