Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för VGK:s Oldboys

Verksamhetsplan

Motionsidrott innebär idrottslig verksamhet som i för första hand syftar till att Bereda människor fysiskt och aktiv rekreation där tävlingsmomentet är av underordnad betydelse.
Tävlingsidrotten innebär tävlingsverksamhet där prestationsmomentet sätts i förgrunden. Oldboysorganisationen skall verka för att alla skall få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar.

Verksamhetsmål 

För att nå verksamhetsmål krävs en rationell och ändamålsenlig verksamhet det förutsätter att alla som påverkar resultatet-i första hand klubborganisationen och naturligtvis klubbens anställda-drar åt samma håll. För att möjliggöra detta bör inte bara det övergripande utan också delmålen på väg dit vara angivna och accepterad. Detta ger stadga i utvecklingensarbetet och underlättar prioriteringar av såväl organisatoriskt som ekonomiskt slag.

Motionsidrott(Hcp-inriktad) 

Oldboys skall i samverkan med VGK:s organisation arbeta för att kontinuerligtFörbättra kvalitet i motionsidrotten, som utgör klubbens huvudverksamhet.

Mål

                 #  banan hålls öppen för onsdagstävlingar

                 #  matchspel inom ramen för OSCIS-CUP

                 #  seriespel för de som fyller 60 i år eller är äldre inom ramen för Gamla Grabbar Sydväst.

                 #  verka för aktiviteter som stärker klubbkänslan

                 #  delta i bemanningen av kiosken

                 #  verka för gemensam resa för organisationens aktiva

                 #  verka för en balanserad ekonomi

                 #  öka kunskaperna såväl teoretiskt som praktiskt genom kurser som arrangeras av SGF,
                      Smålands GDF,Värnamo GK etc.

 

Tävlingsidrotten(Open-Inriktad) 

Idrottskommitten inom VGK skall arbeta för att spelare som visar stort intresse få del av Klubbens resurser att uppnå framgång inom ramen för seriespel och nationella tävlingar.

Mål 

                #  att i samarbete med respektive coach för klubbens ålderslag verka för att

                #  etablera och genomföra träning för H 60, H70 och H80.

                #  att klubbens ålderslag skall tillhöra Topp 5 inom SGF:s seriespel i div 1 alt.2