Oscis Cup

Inbjudan och regler

OSCIS CUP 2020 - Matchtävling för 60+

Tävlingsform: 18 hål matchspel med ¾ hcp. 

Deltagare: Tävlingen är öppen för manliga medlemmar i Värnamo Golfklubb födda 1960 eller tidigare och som har exakt tävlingshandicap (max -36). 

Regler: Tävlingen spelas enligt SGF:s Regler för golfspel, generella lokala regler, Klubbens lokala regler och de eventuella tillfälliga lokala regler som enligt anslag gäller för speldagen.

En match i Oscis Cup får inte kombineras med annat golfspel.

Bana: Den 18-hålsbana som klubben för speldagen erbjuder. Start-tee kan växla beroende på speldag/vecka. Tävlingen spelas från Röd tee!
 

Anmälan/startavgift: Anmälan görs i år på grund av rådande omständigheter med hjälp av Swish. Anmälan skall innehålla: Golf-id, exakt hcp samt vid användande av kontnatkort även namn i ”meddelande”. 

Sista anmälningsdag är den 3 maj 2020. Startavgiften 50 kr överförs till 0705817724 och utgör anmälan. 

Lottning/Speltablå: Spelarna rankas efter sitt exakta hcp och fördelas över speltablån så att hcp-fördelningen blir jämnast möjliga. Det betyder i praktiken att spelare med lägst hcp i första matchen möter spelare med högst hcp (36). Speltablån upprättas genast efter anmälningstidens utgång och finns uppsatt på sektionens anslagstavla från den 6 maj. På speltablån ska matchresultatet snarast noteras genom den vinnande spelarens försorg. (Ex. 3/2, vinst på hål 16) 

Handicap: Spelaren med högst hcp får tillgodoräkna sig ¾ av det antal slag som motsvarar skillnaden i spelhcp mellan spelarna. Exempel: Börja med att fastställa respektive spelares ordinarie spelhcp. I det här exemplet är skillnaden 9 slag. Tre fjärdedelar av 9 = 6,75 rundas till 7, som är det antal slag som spelaren med högst hcp får tillgodoräkna sig. Slagen tas på de hål som har lägst hcp-index enligt scorekortet, med halva antalet slag på vardera niohålsslingan. Det sjunde, udda hcp-slaget tas på den sist spelade niohålsslingan på hålet med hcp-index 4.

Särspel: Är en match inte avgjord efter 18 spelade hål, fortsätter den tills en spelare är ett hål upp. Särspelet börjar på det hål som gällde som starthål för matchen och hålen spelas vidare i nummerordning och med samma utläggning av hcp-slagen. 

Tidplan: Oavsett nedan angivna spelperioder kan deltagare, som på grund av lottningen eller redan uppnådda resultat har att möta varandra, välja att genomföra sin match tidigare än vad spelperioden för den aktuella omgången anger. Kravet kvarstår att matchen spelas innan den ordinarie spelperioden för omgången gått ut. 

Tävlingen skall vara avslutad senast v 38, den 20 september 2020. 
Om en match inte genomförs före den angivna spelperiodens utgång, skall tävlingsledningen informeras och eventuellt bevilja dispens. Detta för att spelarna skall undvika att diskvalificeras. 

Spelperioder: Här förutsätts att startfältet inte är större än att det efter eventuella elimineringsmatcher uppgår till maximalt 32 spelare, vilket innebär att finalmatchen/na utgör omgång 5. A- och B-final spelas samtidigt. Tävlingsledaren närvarar vid  finalmatcherna och bjuder  på fika efter 9 hål samt gemensam lunch efter avslutat spel. 

Omgång 1 v 19, t.o.m. 24 6 maj - 14 juni även elimineringar!
Omgång 2 v25, t.o.m. 28  15 juni - 12 juli
Omgång 3     v 29, t.o.m. 32 13 juli - 9 augusti
Omgång 4  v 33, t.o.m. 35 10 augusti - 30 augusti 
Omgång 5 v 36, t.o.m. 38 31 augusti - 20 september

 

Det åligger spelaren som står överst i speltablån att kontakta sin motspelare och föreslå speltillfällen. Kan spelarna inte komma överens fastställer tävlingsledaren speldag och starttid. Spelare som då ensam infinner sig på start-tee beredd att spela, vinner matchen på walk over. Infinner sig ingen av spelarna diskvalificeras båda. I finalen tillämpas inte detta förfaringssätt. 

Priser: 1:an erhåller inteckning i det av instiftaren, Arne Oscarsson, skänkta (numera evigt vandrande) vandringspriset till OSCIS CUP. Härutöver utgår priser till 1:an ,2:an,3: och 4:an. Prisutdelning sker i samband med säsongsavslutningen den 7/10 - 2020

Tävlingsledare: Bo Torstensson, telefon 0705817724,  0370/17724  

Väl mött i OSCIS CUP 2020!