Oscis Cup

 

 Elineringsmatcher och spelplan Oscis Cup 2019 ligger längre ned på sidan

 


 

Inbjudan och regler

Matchtävling för oldboys 60+ 

Tävlingsform: 18 hål matchspel med ¾ hcp.

Deltagare: Tävlingen är öppen för manliga medlemmar i Värnamo Golfklubb födda 1959 eller tidigare och som har exakt tävlingshandicap (max -36).

Regler: Tävlingen spelas enligt SGF:s Regler för golfspel, generella lokala regler,Klubbens lokala regler och de eventuella tillfälliga lokala regler som enligt anslag gäller för speldagen.
En match i Oscis Cup får inte kombineras med annat golfspel.
Bana: Den 18-hålsbana som klubben för speldagen erbjuder. Start-tee kan växla beroende på speldag/vecka.
Tävlingen spelas från Röd tee!

Anmälan/startavgift: Anmälan görs i samband med Oldboys Upptaktsmöte.
Därefter kan anmälan ske till klubbens kansli. Anmälan skall innehålla: Golf-id,exakt hcp samt tel nr.
Sista anmälningsdag är den 2 maj 2019.
Startavgiften är Kr 50 och betalas i samband med anmälan.

Lottning/Speltablå: Spelarna rankas efter sitt exakta hcp och fördelas över speltablån så att hcp-fördelningen blir jämnast möjliga. Det betyder i praktiken att spelare med lägst hcp i första matchen möter spelare med högst hcp (36).
Speltablån upprättas genast efter anmälningstidens utgång och finns uppsatt på sektionens anslagstavla från den 5 maj.
På speltablån ska matchresultatet snarast noteras genom den vinnande spelarens försorg. (Ex. 3/2 vinst på hål 16)

Handicap: Spelaren med högst hcp får tillgodoräkna sig ¾ av det antal slag som motsvarar skillnaden i spelhcp mellan spelarna.
Exempel: Börja med att fastställa respektive spelares ordinarie spelhcp. I det här exemplet är skillnaden 9 slag. Tre fjärdedelar av 9 = 6,75 rundas till 7, som är det antal slag som spelaren med högst hcp får tillgodoräkna sig. Slagen tas på de hål som har lägst hcp-index enligt scorekortet, med halva antalet slag på vardera niohålsslingan. Det sjunde, udda hcp-slaget tas på den sist spelade niohålsslingan på hålet med hcp-index 4.

Särspel: Är en match inte avgjord efter 18 spelade hål, fortsätter den tills en spelare är ett hål upp. Särspelet börjar på det hål som gällde som starthål för matchen och hålen spelas vidare i nummerordning och med samma utläggning av hcp-slagen.

Tidplan: Oavsett nedan angivna spelperioder kan deltagare, som på grund av lottningen eller redan uppnådda resultat har att möta varandra, välja att genomföra sin match tidigare än vad spelperioden för den aktuella omgången
anger. Kravet kvarstår att matchen spelas innan den ordinarie spelperioden för omgången gått ut.
Tävlingen skall vara avslutad senast v 38, den 22 september 2019.
Om en match inte genomförs före den angivna spelperiodens utgång, skall tävlingsledningen informeras och eventuellt bevilja dispens. Detta för att spelarna skall undvika att diskvlificeras.

Spelperioder: Här förutsätts att startfältet inte är större än att det efter eventuella elimineringsmatcher uppgår till maximalt 32 spelare, vilket innebär att finalmatchen utgör omgång 5.

Omgång 1  v 19, 20, 21, 22  6 maj - 2 juni även elimineringar!
Omgång 2  v 23, 24, 25  3 juni – 23 juni
Omgång 3  v 26, 27, 28,  24 juni –
   v 29, 30, 31  4 augusti
Omgång 4  v 32, 33, 34  5 augusti – 25 augusti
Omgång 5  v 35, 36, 37, 38  26 augusti – 22 september


Det åligger spelaren som står överst i speltablån att kontakta sin motspelare och föreslå speltillfällen. Kan spelarna inte komma överens fastställer tävlingsledaren speldag och starttid. Spelare som då ensam infinner sig på start-tee beredd att spela, vinner matchen på walk over. Infinner sig ingen av spelarna diskvalificeras båda. I finalen tillämpas inte detta förfaringssätt.

Priser: 1:an erhåller inteckning i det av instiftaren, Arne Oscarsson, skänkta
(numera evigt vandrande) vandringspriset till OSCIS CUP.
Härutöver utgår priser till 1:an, 2:an, 3: och 4:an.

Prisutdelning sker i samband med säsongsavslutningen den 2/10-2019.

Tävlingsledare: Bo Torstensson, telefon 070-58 17 724, 0370-177 24
Väl mött i OSCIS CUP 2019!