Onsdagsgolfen

Onsdagsgolfen

Gs = Gem. start 09:30
Ls = Löp. start från 07:30 -- 09:30
Anmälan senast 20:00 två dagar före
Scorekort finns utskrivna och tillgängliga (Gs:08:00, Ls: 07:15

Tävlingen öppen för män födda 1959 eller tidigare

Tävlingsprogrammet se pdf fil nedan