Statuter tävling

Statuter för OLDBOYS onsdagsgolf år 2017.  

Tävlingsform:
18 hål slaggolf handicap. Tävlingen öppen för män födda 1957 eller tidigare.

Klassindelning:
A-klass hcp :           --  19.6
B-klass hcp :  19.7  --  36,0 

Starttid / Anmälan / Startavgift
Gemensam start          kl. 09:00 
Vissa tävlingar löpande start kl. 07.30
Sista anmälan              kl. 18.00 dagen före tävlingsdag 
Startavgift : 50 :-, Anmälan efter kl. 18.00 startavgift 100 ;- 

Priser:
Antalet priser och belopp är beroende av antalet startande i vardera klass och fördelas enligt följande: 

Antal startande

1 – 10

11 – 15

16 – 20

21 - 25

26 - 

Ant.priser / Belopp

 

 

 

 

 

        1

120

150

150

150

150

        2

80

120

120

120

120

        3

 

80

100

100

100

        4

 

 

70

70

100

        5

 

 

 

70

70

        6

 

 

 

 

70

        7

 

 

 

 

 

       Summa

200

350

440

510

610

Prisutdelning sker före start vid påföljande tävlingstillfälle.
Åke G/Håkan L/ Gert-Evert K förbereder prisutdelningen.
För att kunna mottaga  pris krävs innehav av EGA exakt tävlingshandicap (ETH). 

Anmälan till tävlingen:
Anmälan i GIT systemet skall göras. Detta kan ske när som helst via terminalen eller Internet fram till kl.  18:00 dagen före tävlingsdagen. Skriv ett scorekort med  namn , klass , röd/gul tee, exakt hcp  samt spelhcp ( SHC). Scorekortet tillsammans med startavgiften ( 50:-  eller 100:-)  lämnas till tävlingsledningen på tävlingsdagen senast kl. 08:15

Tävlingsexpedition:
Lottning sker i 3-bollar vid max. 42 startande. Vid mer än 42 startande lottas 4-bollar. Tävlingsledare fastställer fördelning av starthål enligt dokument "Speltider Damer_Oldboys".

Resultatredovisning:
Efter avslutat spel lämnas signerat scorekort till tävlingsledningen..  Åke G. / Håkan L./ Gert-Evert K. ansvarar för registrering av resultaten i GIT, samt anslår resultatlista på anslagstavlan. Eventuell hcp. justering sker automatiskt i GIT-systemet.

Säsongssammanställning:
De fem ( 5) bästa resultaten från onsdagstävlingarna räknas i säsongssammanställningen. Vid lika resultat sker särspel om 1:a platsen. Övriga resultat delad placering. Spelare , vars hcp passerar klassgränsen under säsongen fullföljer i den klass han startade säsongen. Prisutdelning för ”serietävlingen” sker i samband med säsongsavslutningen.

Val av tee:
Alla spelare kan välja gul eller röd tee. Man väljer tee inför varje tävling. Göres inget aktivt val, gäller gul tee.

Spelare som lämnar in scorekort med spel på tee som avviker från den tee han angivit vid anmälningen, blir diskvalificerad.

Tävlingsdagar och tävlingsledare:
Se separat lista.

Övningsspel före tävling:
Övningsspel på tävlingsbanan på dag för tävling är tillåtet.
Regel 7-1.anmärkning och regel 33-2c.