Statuter tävling

Statuter för OLDBOYS onsdagsgolf år 2016.    

Tävlingsform:
18 hål slaggolf handicap. Tävlingen öppen för män födda 1956 eller tidigare.

Klassindelning:
A-klass hcp :           --  19.6
B-klass hcp :  19.7  --  36,0 

Starttid / Anmälan / Startavgift
Gemensam start          kl. 09:30 
Sista anmälan              kl. 18.00 dagen före tävlingsdag 
Startavgift : 50 :-, Anmälan efter kl. 18.00 startavgift 100 ;- 

Priser:
Antalet priser och belopp är beroende av antalet startande i vardera klass och fördelas enligt följande: 

Antal startande

1 – 10

11 – 15

16 – 20

21 - 25

26 - 

Ant.priser / Belopp

 

 

 

 

 

        1

120

150

150

150

150

        2

80

120

120

120

120

        3

 

80

100

100

100

        4

 

 

70

70

100

        5

 

 

 

70

70

        6

 

 

 

 

70

        7

 

 

 

 

 

       Summa

200

350

440

510

610

Prisutdelning sker före start vid påföljande tävlingstillfälle.
Åke/Håkan förbereder prisutdelningen.
För att kunna mottaga  pris krävs innehav av EGA exakt tävlingshandicap (ETH). 

Anmälan till tävlingen:
Anmälan i GIT systemet skall göras. Detta kan ske när som helst via terminalen eller Internet fram till kl.  18:00 dagen före tävlingsdagen. Skriv ett scorekort med  namn , klass , röd/gul tee,exakt hcp  samt spelhcp ( SHC). Scorekortet tillsammans med startavgiften ( 50:-  eller 100:-)  lämnas till tävlingsledningen på tävlingsdagen senast kl. 08:45

Tävlingsexpedition:
Lottning sker i 3-bollar vid max. 42 startande. Vid  mer än 42 startande lottas 4-bollar. Tävlingsledare fastställer fördelning av starthål och noterar detta på scorekortet. Hål nr 9  till 13 (eller hål nr 9 till 22) är reserverade för ”Dam-bollar” .

Resultatredovisning:
Efter avslutat spel lämnas signerat scorekort till tävlingsledningen..  Åke G. / Håkan L. ansvarar för registrering av resultaten i GIT, samt anslår resultatlista på anslagstavlan. Eventuell hcp. justering sker automatiskt i GIT-systemet.

Säsongssammanställning:
De fem ( 5) bästa resultaten från onsdagstävlingarna räknas i säsongssammanställningen. Vid lika resultat sker särspel om 1:a platsen. Övriga resultat delad placering. Spelare , vars hcp passerar klassgränsen under säsongen fullföljer i den klass han startade säsongen. Prisutdelning för ”serietävlingen” sker i samband med säsongsavslutningen.

Val av tee:
Alla spelare kan välja gul eller röd tee. Man väljer tee inför varje tävling. Göres inget aktivt val, gäller gul tee.

Tävlingsdagar och tävlingsledare:
Se separat lista.

Övningsspel före tävling:
Övningsspel på tävlingsbanan på dag för tävling är tillåtet.
Regel 7-1.anmärkning och regel 33-2c.