Upptaktsmöte

INBJUDAN TILL UPPTAKTSMÖTE MED OLDBOYS
onsdag den 18 april 2018 kl 10.00 i Klubbhuset

Vi inleder med fika

Mötets öppnande

Information om:

 • Organisation 2018                
 • Onsdagsgolfen
 • Oscis Cup
 • Gamla Gr Sydv
 • Kiosk
 • Golfresa
 • Ekonomi
 • Regelforum
 • Seriespel H 70
 • Seriespel H 80
 • KM, DM, SM etc
 • Övriga frågor
 • Info från styrelse & kansli
 • Mötets avslutande