Medlemskap

Prel. Medlemsavgift för 2020

Medlemskap Ålder Avgift Städ
avgift
Autogiro/12 mån Spelrätt Info
Junior      - 10 395   50 kr/mån. Nej ?
Junior 11 - 16 1 450   138 kr/mån. Nej ?
Junior 17 - 21 1 850 375 202 kr/mån. Nej ?
Yngre senior 22 - 25 2 620 375 266 kr/mån. Nej ?
Senior 26 - 5 350 375 494 kr/mån. Ja ?
Senior 80 - 2 650 375 269 kr/mån. Ja ?
Äkta maka/make/sambo 26 - 5 250 375 477 kr/mån. Ja ?
Distansmedlem 22 - 2 020   185 kr/mån. Nej ?
Postkodsmedlem 22 - 2 100 375 223 kr/mån. Nej ?
Prova på medlemskap 22 - 2 995   266 kr/mån. Nej ?
ComeBackMedlem 22 - 2 995   266 kr/mån. Nej ?
Passiv   395     Nej ?


Genom att klicka på ? får du tillgång till mer detaljerad information om respektive medlemskategori.

Anmälan om utträde eller medlemskapsändring ska lämnas skriftligt via mail, eller brev innan den 31/12.

Övrigt

Syftet med städavgiften är att så många som möjligt av klubbens medlemmar ska lockas att vara med på den årliga städdagen, som oftast infaller i början av april. De som är med vid städdagen får tillbaka hela städavgiften i form av ett presentkort i restaurangen. Städdagen är också ett utmärkt tillfälle att umgås och lära känna andra medlemmar.

Spelrättsbevis kan liknas vid en aktie i klubben och krävs för vissa medlemskategorier. Detta kan ordnas på olika sätt och behöver inte innebära att du ska ut med en massa pengar på en gång.

Om du köper spelrätten direkt av klubben kostar den då 8000 kr. Du kan välja att betala hela summan vid köpet, alternativt kan du betala via autogiro på 12 månader (683 kr/månad), 24 månader (342 kr/månad) eller 36 månader (228 kr/månad). Vid eventuellt utträde ur klubben betalas resterande skuld i sin helhet.

Man kan också köpa en spelrätt som finns till salu och priset för spelrätten överenskoms då mellan säljare och köpare. Hör av dig om du vill ha information om spelrätter som finns till salu. Köparen ska godkännas av klubben som ny medlem och klubben sköter administrationen av köpet till en avgift på 500 kronor. Medlem som vill sälja sin spelrätt ansvarar själv för detta.

Årsavgiften kan betalas månadsvis via autogiro med ett administrativt tillägg på 200 kr per autogirouppdrag och år. För att ansöka om autogiro, se blankett nedan. Betalning via autogiro eller ändring av detta måste överenskommas före respektive årsskiftet, inför varje säsong.

Årsavgift
som överstiger 3000kr faktureras vid två tillfällen.(Senior, Äkta maka/make, Comeback- och Provapå medlem år 2).
Januari - Faktureras spelavgift, städavgift och ev. skåpavgift, hyra spelrätt.
April - Faktureras medlemsavgift samt ev. höjning av årsavgift enl. beslut av vårmötet max 8%

Preliminärar medlemsavgifter beslutas på höstmötet i november månad. I april månad på vårmötet beslutas de slutgiltiga medlemsavgifterna för året. 

Välkommen till golfen och Värnamo Golfklubb!