Medlemskap

Av Höstmötet prel. Medlemsavgifter 2017, beslut av avgifter görs efter Vårmötet i april 2017

Medlemskap utan spelrätt Avgift Städavgift*
Junior - 10 år    375  
Junior 11-16 år 1 400  
Junior 17-21 år 1 800 375
Studerande 22-25 år, Bif. studieintyg 2 070 375
Senior 22-25 år 5 400 375
Distansmedlem 1 975  
Postkodsmedlem 2 050 375
Prova på medlemskap 2 995  
ComeBackMedlem 2 995  
Passiv    375  

 

Medlemskap med spelrätt Avgift  Städavgift* Spelrätt
Senior fr.o.m. 26 år & år 1 5 400 375 Hyra 500
Senior fr.o.m.26 år 5 400 375 Ja
Äkta make/maka/sambo år 1 5 200 375 Hyra 500
Äkta make/maka/sambo 5 200 375 Ja
Distansmedlem 1 775   Ja
Postkodsmedlem 1 750 375 Ja
Prova på medlemskap år 2 3 995   Hyra 500
Comebackmedlemskap år 2 3 995   Hyra 500
Seniormedlem 80+ 2 550 375 Ja/Hyra 500

Medlemskapsinformation

Passiv
Den som är fullvärdig medlem i klubben, men avser att göra ett uppehåll i spelet, kan bli passiv medlem. Med passivt medlemskap följer inga spelrättigheter på banan.
Du får utnyttja träningsmöjligheterna på klubbens träningsområden.

Distansmedlemskap
Du är skriven på annan ort mer än 10 mil från Värnamo. Du spelar gratis hela juli månad och övrig tid betalar du 200:- i greenfee vardag som helg. Du kan ha, men behöver inte, ha Spelrätt. Årsavgiften är olika beroende om du har Spelrätt eller inte.

Senior
Du fyller 22 år och uppåt. Städavgift tillkommer.
Du köper en spelrätt (från det år du fyller 26 år) från klubben på 8000:- eller från annan medlem till överenskommet pris.

Äkta maka/make/sambo
Du fyller 22 år och uppåt. Städavgift tillkommer.
Du köper en spelrätt (från det år du fyller 26 år) från klubben på 8000:- eller från annan medlem till överenskommet pris. Det är bara en i förhållandet som får maka/make/sambo pris.

Seniormedlem
Från det år man fyller 80 år. Fritt spel vardagar före kl 15. reducerad greenfee övriga tider. 

Postkodsmedlemskap
Du är skriven inom postkoderna 331xx, 33012, 33015, 33017 eller 33018.  Du betalar 200:- i greenfee vardag som helg. Städavgift tillkommer.
Antalet Postkodsmedlemskap är begränsat till 200 medlemmar, varav 100 medlemskap för nya medlemmar och 100 medlemskap för befintliga medlemmar som byter medlemskategori. Du kan ha, men behöver inte ha Spelrätt. Årsavgiften är olika beroende om du har Spelrätt eller inte. 

ProvaPåMedlem (PPM)
Du ska ha gått GröntKortKurs (1495:-) på Värnamo GK (2015 el. 2016). Du tecknar PPM och betalar 2995:- i årsavgift. 

År 2 Årsavgift 3995kr samt hyr en spelrätt för 500kr.
Fr o m år 3 är du fullvärdig medlem och betala avgift som ordinarie Senior eller Äkta/Maka/Make/Sambo och skaffar Spelrätt.

ComeBackMedlem 
Du har tidigare varit medlem i Värnamo GK, men inte de tre senaste åren.
År 1 Årsavgift 2995kr
År 2 Årsavgift 3995kr samt hyr en spelrätt för 500kr.
Fr o m år 3 är du fullvärdig medlem och betala avgift som ordinarie Senior eller Äkta/Maka/Make/Sambo och skaffar Spelrätt. 

*Städavgift
Du betalar 375: - som när städning utförts ersätts med kuponger/konto och gäller i restaurangen . Städavgift erläggs inte av junior -16 år, passiv och distansmedlem.

Spelrätt
Spelrättsbevis ska innehas av vissa kategorier (se ovan). Spelrätten kan antingen köpas direkt av klubben och kostar då 8000 kronor. Man kan också köpa en spelrätt av en medlem som lämnar klubben. Priset för spelrätten överenskoms mellan säljare och köpare. Köparen ska godkännas av klubben som ny medlem. Klubben medverkar i administrationen av köpet och tar ut en avgift på 1000 kronor. Medlem som lämnar klubben ansvarar själv för att sälja sin spelrätt.

Autogiro
Årsavgiften kan betalas månadsvis genom autogiro med administrativt tillägg av 200:- per familj. Spelrätten kan betalas på samma sätt men kan delas upp på 12, 24 eller 36 månader. Alternativt erläggs vid inträde 4000 kr. Därefter minst 500 kr år. Vid utträde ur klubben erläggs resterande skuld i sin helhet.

Reducerad årsavgift för fullvärdiga medlemmar

Inträde fr 15/7: Avdrag 30% på årsavgift för 2017.
Hyra av spelrätt resten av året & 2018 för 500:-

Inträde fr 15/8: Avdrag 50% på årsavgift för 2017.
Hyra av spelrätt resten av året & 2018 för 500:-

Inträde fr 15/9: Full avgift med årsavgift för 2017.
Gäller för resten av i år & 2018.
Hyra av spelrätt resten av året & 2018 för 500:-

Reducerad årsavgift för Comebackmedlemskapsamt & *Prova på medlemskap (*utbildningsavgift tillkommer)
Inträde fr 1/8 1495:- för resterande del av säsongen

Välkommen till golfen och Värnamo Golfklubb 2017!