13

Den som är fullvärdig medlem i klubben, men vill göra ett uppehåll i spelet, kan bli passiv medlem. Med medlemskap som passiv följer inga spelrättigheter på banan, men du får givetvis utnyttja träningsmöjligheterna på klubbens träningsområden.