2

Från det år du fyller 11 år och fram till och med det år du fyller 16 år, kan du vara juniormedlem i denna kategori.

Som juniormedlem har du utöver helt fritt spel på banan möjlighet att vara med i de träningsaktiviteter som anordnas i de olika träningsgrupperna - se här. Tack vare de bidrag vi får till vår ungdomsverksamhet, är avgifterna kraftigt subventionerade.

Du kan dessutom spela helt gratis på ett flertal av våra grannklubbar. Se här