4

Från det år du fyller 22 år övergår du till att bli medlem som senior. Om du studerar kan du i stället vara medlem i denna kategori fram till och med det år du fyller 25 år. Du betalar en reducerad avgift men för att vara medlem i denna kategori måste du lämna in ett studieintyg.

Du är fullvärdig medlem och har utöver helt fritt spel på banan och full tillgång till alla träningsmöjligheter också möjlighet att spela på ett flertal av våra grannklubbar till reducerad greenfee. Se här