5

Från det år du fyller 22 år övergår du till att bli medlem som senior.

Avgiften faktureras i två steg, vilket innebär att 60 % av avgiften faktureras i januari och resterande del i maj. Vid vårmötet i april, finns möjlighet att besluta om en viss tilläggsdebitering för denna medlemskategori. Vanligtvis uppgår denna tilläggsdebitering till någon hundralapp.

Du är då fullvärdig medlem och har utöver helt fritt spel på banan och full tillgång till alla träningsmöjligheter också möjlighet att spela på ett flertal av våra grannklubbar till reducerad greenfee. Se här 

Om du kommer in som ny medlem i klubben under säsongen, gäller följande reduktion av avgiften. Från och med den 15 juli reduceras avgiften med 30 % för det innevarande året, från och med 15 augusti med 50 % och från och med den 15 september betalar du full avgift som då gäller det för resten av det innevarande året samt för det nästkommande året.