Medlemsansökan

Hur du blir medlem i Värnamo golfklubb

Detaljerade bestämmelser för medlemskap står angivet i klubbens stadgar. 

Kortfattat gäller följande:

Ansökan om medlemskap görs via ansökan nedan eller skriv ut en pdf - klicka här

Vid inträde i klubben ska vissa kategorier inneha spelrätt.
Kan köpas från klubben för 8000 kr eller från annan medlem till överenskommet pris.
Spelrätt ska innehas från det år man fyller 26 år. 
Vill man pröva på att vara medlem i Värnamo GK och vara fullvärdig medlem, kan man under ett år hyra en spelrätt. Detta kostar 500 kronor utöver ordinarie medlemsavgift för kategorin.

Anmälan om utträde eller medlemskapsändring ska lämnas skriftligt via mail, eller brev innan den 31/12.

Årsavgiften betalas i sin helhet 30 dagar efter fakturadatum     eller
Årsavgiften kan betalas månadsvis genom autogiro med administrativt tillägg av 200:- per familj.
Spelrätten kan betalas på samma sätt men kan delas upp på 12, 24 eller 36 månader. Alternativt erläggs vid inträde 4000 kr. Därefter minst 500 kr år. Vid utträde ur klubben erläggs resterande skuld i sin helhet.
Klicka här för anmälningsblankett.