FlightScope X2Elite

 

 

Vad är Flightscope X2 Elite för något??

Flightscope är en radar som mäter din bollflykt från de att bollen lyfter tills dess att den tar mark.
Flightscopen ger flera olika värden vilket ger ökad förståele för hur detta påverkar din bollflykt.
Du kanske vill få svar på varför bollen hela tiden skruvar till höger, hur du kan få ut mera längd eller rent av få reda på hur långt du slår?

Fördelen med Flightscopen är att den går att använda både utomhus och inomhus.

 

FlightScope Skills

Flightscope har även ett skills game (combine test) där man kan sätta upp ett test där du kan träna på att slå olika klubbor och längder.
Testet räknar ut en poäng efter hur nära du kommer avståndet och flaggan.
Ett riktigt roligt och effektivt sätt att träna på!

Det går också att sätta upp olika typer av test beroende på din kunskapsnivå! 

Är du nyfiken på vad Flightcope är för något gå in på www.myflightscope.com och skapa ett gratis konto.

 

 


All the data you need

Club Speed Club Speed Profile
Ball Speed Skills Score
Vertical Launch Angle Shot Distance to Pin
Horizontal Launch Angle Shot Dispersion
Vertical Descent Angle Flight Time
Smash Factor Apex Height
Spin Rate Lateral Landing
Spin Axis Total Distance
Face to Path Roll Distance
Face to Target Carry Distance
Angle of Attack Low Point
Club Path Club Acceleration Profile
Spin Loft Dynamic Loft
Swing Plane Horizontal Swing Plane Vertical