Hcp & Regler

INFORMATION FRÅN HANDICAP KOMMITTÉ

HCP ÄNDRING 

Pga sjukdom, längesedan aktivt spel lämna in 4 scorekort med 9 hål, signerade till receptionen så gör handicap kommittén en revison av hcp och kontaktar dig.  

ALLMÄNT
Handicapreglernas främsta syfte är att uppnå en enhetlig och rättvis handicapsättning, och möjliggöra för spelare med varierande spelskicklighet att spela och tävla på så rättvisa villkor som möjligt.För dig som är nybörjare, kontakta en golfklubb för att få en EGA Handicap. Spela minst tre ronder och lämna in scorekorten undertecknade av dig själv och en godkänd markör. Du kommer att tilldelas en handicap baserad på den bästa inlämnade scoren. Spela varje rond så bra du kan och lämna in så många handicapronder som möjligt.

HANDICAPGRUNDANDE ROND
För att en rond ska räknas som handicapgrundande krävs att den spelas under handicapgrundande förhållanden, det vill säga: Handicaprond är en rond som kan påverka spelarens exakta handicap. För att en rond ska vara en handicaprond ska den uppfylla följande krav:

·         Spelaren ska sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt på varje hål.
·         Ronden ska spelas enligt slagspelsregler med rätt spelhandicap.
·         Ronden ska spelas enligt Regler för Golfspel samt godkända Lokala Regler.
·         Om ronden inte är en tävlingsrond ska den föranmälas. 
·         Scoren ska verifieras av markör.
·         För spelare i handicapgrupp 1 krävs att ronden är en tävlingsrond.
·         Vid 9-hålsrond fördelas spelhandicapen enligt index som vid 18-hålsrond.  
·         Samtliga ronder spelade med transportmedel där villkoren för handicaprond är uppfyllda är handicaprond oavsett om intyg finns eller inte.

HANDICAPGRUNDANDE SÄLLSKAPSRONDER
Spelare i handicapgrupp 2-6 får spela handicapgrundande sällskapsronder.
Spelare i handicapgrupp 1 gäller att spelare som inte hade minst fyra registrerade handicapronder föregående år har rätt att komplettera sina tävlingsronder innevarande år upp till totalt fyra stycken handicapgrundande sällskapsronder för att erhålla Tävlingshandicap förinnevarande år. 

NIOHÅLSRONDER
Spelare i handicapgrupp 2- 6  får räkna niohålsronder (både handicapgrundande sällskapsronder och tävlingsronder) enligt följande villkor:

·         Andra buffertzoner används (sker automatiskt).
·         Ronden måste föranmälas som en handicapgrundande rond över nio hål.
·         Endast en (1) handicapgrundande rond, som inte är tävlingsrond, över nio hål/dag får räknas.
·         Vid registrering av niohålsrond adderas 18 poäng till resultatet (sker automatiskt).
·         9 hålsrond har samma status som 18 hålsrond.

FÖRÄNDRING AV HANDICAP
Registrera alltid din handicaprond i GIT oavsett resultat. Tabellen nedan visar vilka poänggränser som gäller för respektive handicapgrupps buffertzon. Om du uppnår ett resultat lägre än buffertzonen höjs din exakta handicap och om du uppnår ett resultat högre än buffertzonen sänks din exakta handicap.

 

    Bufffertzon (poäng)    
Hcp Grupp Exact Hcp 18-hål 9-hål Höjning av Hcp Sänkning av Hcp/poäng över buffertson
1 plus - 4,4 35-36   0,1 0,1
2 4,5-11,4 34-36 35-36 0,1 0,2
3 11,5-18,4 33-36 35-36 0,1 0,3
4 18,5-26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5-36,0 31-36 33-36 0,1 0,5
6 37-54 - - - 1*

* I handicapgrupp 6 minskas med ett helt slag för varje poäng över 36 poäng

 CBA – COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT
CBA beräknas automatiskt för 18-hålstävlingar som administreras i GIT. Spelfältets prestation jämförs med en förväntad prestation. Om prestationen ligger utanför beräknade gränser görs en justering av buffertzonen uppåt eller nedåt för samtliga spelare i spelfältet. Justeringen kan resultera i att buffertzonen t.ex. förskjuts nedåt max -2 eller uppåt + 1. Är CBA -2 innebär det att att alla spelare med 35 poäng eller fler har spelat bättre än sin handicap och EGA exakt handicap kommer att sänkas. CBA kan i bland vara -2/RO vilket innebar att endast sänkning av handicap är tillåten (RO = Reduction only).

 DELAT ANSVAR – SPELAREN OCH HANDICAPKOMMITTÉN
För att få en korrekt handicap ska du alltid sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt under en handicapgrundande rond. Ju fler ronder du registrerar desto bättre. Varje spelare är i sista hand ansvarig för sin handicap och måste:

·         Rapportera exceptionellt bra scorer, som egentligen inte räknas för handicapsättning, till handicapkommittén på hemmaklubben
·         Vänd dig till handicapkommittén om du tror att din handicap kan vara fel

 

ÅRLIG (ENSKILD) HANDICAPREVISION – TÄVLINGSHANDICAP

I slutet av året genomför handicapkommittén en obligatorisk handicaprevision revision av alla spelare i handicapgrupp 1 - 5. Handicaprevisionen baseras på 8 handicapgrundnde scorer som registrerats de senaste 12 månaderna. Perioden kan utsträckas till 24 månader om spelaren har färre än 8 ronder.

 

Mer information om EGA Handicapregler finns på www.golf.se