Tävlingsavgifter m.m.

Startavgifter klubbtävlingar

 

  Avgift  
* Greenfeegäst Senior greenfee + startavgift 230 kr + startavgift  
* Greenfeegäst Junior greenfee + startavgift 100 k r + startavgift  
* Smålands GDF Greenfeebiljett Endast startavgift  
* Greenfee genom Hotel Endast startavgift  
* Värnamo GK Greenfeecheck Endast startavgift  
* Distansmedlem Värnamo GK 200 kr + startavgift  
*Postkodsmedlem Värnamo GK 200 kr + startavgidt  
*När brunch, lunch m.m. ingår i tävlingen tillkommer extra avgift.
Information finns vid anmälan till tävling via GIT
   
     
     
Startavgifter Singel Par
*18-hål senior 100.- 200.-
*18-hål junior 80.- 160.-
     
Golfbil på tävling  - läkarintyg eller godkännande av tävlingsledning krävs