Tävlingsbestämmelser

Allmänna bestämmelser

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast kl. 24.00 3 dagar före tävlingsdagen, om ej annat anges.

Tävling inställes om den inte samlat minst 5 deltagare. Tävling med valfri partner och starttid förklaras i sådant fall ogiltig i efterhand och startavgifterna återbetalas. Klass som vid anmälningstidens utgång samlat färre än 5 deltagare slås samman med närmaste HCP-klass.

Tävlingar spelas enligt SGF:s "Regler för golfspel" samt klubbens särskilda tävlingsbestämmelser och lokala regler. Juniorer tävlar i ordinarie HCP-klasser om inget annat anges.

Startlista finns uppsatt i klubbhuset och på Golf.se dagen före tävlingsdagen. Första start om ej annat anges är kl. 08.00.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet inkl. starttiderna. 

Du ser väl till att uppdatera ditt Handicap antingen på nätet "Min Golf" eller på terminalen i klubbhuset.

Prisutdelning;
Sker som regel omedelbart efter alla tävlingar. Pristagare skall närvara eller vid giltigt förfall, anmäla ombud senast vid inlämnande av scorekort till tävlingskanslit även meddela namn på ombudet i annat fall utgår priset.

EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH);
På vissa tävlingar har vi detta som krav. Alla kan anmäla sig/spela tävlingar med ETH men det är bara de som har ETH som är med i resultatlistan.

Hur får du ETH
Genom att spela/registrera fyra handicapronder innevarande år får du EGA Exakt Tävlingshandicap.

CBA
CBA (Computed Buffer Adjustement) kompenserar för extrema spelförhållanden så handicap justeras i ungefär samma utsträckning som under normala förhållanden.

CBA kompenserar den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare i handicapgrupperna 1-5.

CBA räknas automatiskt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

Buffertzonen kan som mest förskjutas två steg nedåt (CBA -2). Spelades banan under extremt svåra förhållanden kan CBA få värdet -2/RO vilket innebär att enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen inte påverkar den exakta handicapen.

Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA +1), det vill säga banan spelades under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av exakt handicap.

OBS! CBA räknas automatsikt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

 

Tävlingskansli
Telefon: 0370-239 94 endast tävlingsdagar