Info till föräldrar

Till dig som förälder!

Vad bör jag som förälder göra för att hjälpa till i utvecklingen med barnens golf?

  • Se till att juniorerna har möjlighet att komma ut och spela på banan
  • Se till att andra juniorer med icke golfande föräldrar också kommer ut på banan
  • Skjutsa ditt barn och andras till klubben
  • Bli ledare om ett intresse finns. Det krävs inte att du är en duktig golfspelare!  
  • Ha en bra dialog med ledare och tränare

Vad bör jag som förälder till ett barn i verksamheten tänka på?

  • Golf ska vara roligt att syssla med
  • Om barnet är nöjd med sin prestation på tävling så bör du också vara det
  • Stöd och uppmuntra ert barn när det inte fungerar så bra
  • Barn idrottar på sina villkor
  • Respektera ditt barns målsättningar med sitt idrottande