Info till föräldrar

Till dig som förälder!

Vad bör jag som förälder göra för att hjälpa till i utvecklingen med barnens golf?

 • Se till att juniorerna har möjlighet att komma ut och spela på banan
 • Se till att andra juniorer med icke golfande föräldrar också kommer ut på banan
 • Skjutsa ditt barn och andras till klubben
 • Bli ledare om ett intresse finns. Det krävs inte att du är en duktig golfspelare!  
 • Ha en bra dialog med ledare och tränare

Vad bör jag som förälder till ett barn i verksamheten tänka på?

 • Golf ska vara roligt att syssla med
 • Om barnet är nöjd med sin prestation på tävling så bör du också vara det
 • Stöd och uppmuntra ert barn när det inte fungerar så bra
 • Barn idrottar på sina villkor
 • Respektera ditt barns målsättningar med sitt idrottande
 • Lämna golftekniken till våra tränare.


  Från 1 januari gäller en ny lag som rör alla idrottsföreningar och som innebär att 
  tränare och ledare ska uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister som rör tyngre brott. 

  Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. 

  Så här går det till

  1. Via länken 
   https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 
   finns ett underlag som skall fyllas i och skickas in till polisen. Läs noga hur proceduren går till.

  2. När underlaget har kommit hem till dig ska det uppvisas på klubben för utsedd person som hos oss är Christoffer Palfi  
   Klubben har inte rätt att behålla och dokumentera ditt underlag utan det skall endast uppvisas.

  Finns det frågor, var god återkoppla snarast.