Skandia Tour

Vad är Skandia Tour?
På Skandia Tour kan juniorer upp till och med 21 år tävla på nivåerna Elit, Riks, Regional och Distrikt Uppflyttningsklass. Flera distrikt har även klasser under uppflyttningsklassen. Skandia Tour spelas som individuella tävlingar över sex omgångar. Mellan varje omgång sker upp- och nedflyttningar baserat på prestation. På Skandia Tour Distrikt i klasser under uppflyttningsklassen kan antalet omgångar variera. Om GDF genomför Skandia Tour Distrikt i fler klasser än uppflyttningsklassen bestämmer de själva villkor och tävlingsbestämmelser för dessa klasser. Varje omgång omfattar 1-3 dagar och tävlingarna genomförs under samma tidsperiod. Flickor och pojkar har gemensamma spelplatser bortsett från Skandia Tour Regional i Göteborgs, Skånes och Stockholms GDF.

Touravgift
För att kunna anmäla sig till tävlingar på Skandia Tour Elit, Riks, Regional och Skandia Tour Distrikt (enbart uppflyttningsklassen) måste spelaren betalt en touravgift. Touravgiften är 350 kr och gäller endast innevarande kalenderår.