Startsida > Nyheter > Höstmöte 2020 - INSTÄLLT!

Höstmöte 2020 - INSTÄLLT!

2020-10-26

Klicka här och läs mer

Med hänvisning till de nya restriktionerna angående Covid-19 har styrelsen tyvärr tvingats inse att det i år inte går att genomföra ett höstmöte på vanligt sätt. 
Enligt klubbens stadgar ska höstmötet vara genomfört innan november månads utgång.
Det finns några beslutspunkter på höstmötet som också är absolut nödvändiga att hantera, såsom styrelsens sammansättning, beslut om medlemsavgifter, etc.
Vi har därför i styrelsen detaljstuderat stadgarna och konsulterat expertis på området och kommer fram till följande.
Vid extraordinära situationer som denna kan höstmötesbeslut skjutas till nästa höstmöte eller så kan styrelsen ges mandat att fatta höstmötesbesluten. Eftersom det inte är något alternativ att skjuta på besluten kommer vi fram till att det enda rimlig i denna situation är att ge styrelsen mandat att fatta de beslut som normalt fattas på höstmötet.

Men givetvis ska ni medlemmar ges möjlighet att komma med synpunkter och/eller ställa frågor.

På hemsidan anslås idag den dokumentation som enligt stadgarna ska finnas tillgänglig för medlemmarna en vecka innan höstmötet. För att ni medlemmar ska känna att ni är informerade är denna dokumentation i år mer omfattande.

Du hittar dokumentationen på medlemssidor på vår hemsida.

 
Läs dokumentationen och om du har frågor eller synpunkter så är du välkommen att höra av dig till mig på telefon 070-570 22 33 eller via mail till peter@xxlreklam.se.
För att vi ska kunna ta hänsyn till eventuella synpunkter från er medlemmar så måste vi ha dessa senast den 25 november kl. 18:00.
 
Hälsningar
Styrelsen för Värnamo Golfklubb
Peter Groning
Ordförande