Startsida > Nyheter > Kallelse vårmöte 2022

Vårmöte 20 april kl. 19

2022-04-05

Värnamo Golfklubb inbjuder härmed våra medlemmar till Vårmöte 2022. Onsdag 20 April kl. 19.00 i klubbhuset Välkomna!

Vårmöte onsdag 20 april kl. 19.00 i restaurangen.
Kallelse till vårmöte
Årsredovisning för 2021 samt förslag till budget finns
tillgängligt på klubbens  medlemssida en vecka innan mötet