Startsida > Nyheter > Klipptåg

Klipptåg måndag-fredag

2021-06-04

Under högsäsong kör vi ett sk klipptåg, vilket innebär att banan är stängd för spel från starthål i 18-hålsbanan mellan kl. 06.00 – 06.59 under måndag-fredag Vad är klipptåg och varför har vi detta?

Vad är nu klipptåg och varför har vi detta?

Först lite om våra normala klipprutiner:
Greener klipps varje dag medan tee-, foregreen-, fairwayklippning liksom bunkerkrattning normalt genomförs måndag, onsdag och fredag semiruffklippning görs tisdag och torsdag.
Som alla vet blir det många maskiner som ska samsas med spelarna när allt ska klippas.

Det är här klipptåget kommer in i bilden. Klipptåg innebär att alla maskiner startar från samma hål (udda vecka hål 1 & jämn hål 10) och sedan fortsätter man framåt tills hela banan är klippt. Alla maskiner kommer att hålla ungefär samma tempo förutsatt att inga störningar inträffar. Förutsättningen för att detta ska fungera är förstås att inga spelare finns på hålet just när det ska klippas. Vi har därför startförbud 06.00-06.59 på måndag-fredag.

Fördelar med klipptåget: – arbetet blir mycket mer effektivt eftersom det inte blir några väntetider för maskinerna och vi hinner på så sätt med att göra mer av andra uppgifter under arbetsdagen – säkerheten för personalen ökar – vi kan genomföra olika åtgärder som luftning, gödsling, etc. på de olika spelytorna utan att störa spelet - för spelarna kommer spelet att flyta bättre eftersom man inte störs av klippare.