Startsida > Nyheter > Medlemsinformation

Medlemsinformation

2021-12-07

Vi vill påminna Dig som vet att du kommer att ändra din medlemskategori, adress eller lämna klubben inför nästa år, meddela oss före 2021-12-31 via mejl eller post, annars gäller innevarande års medlemskategori och den avgift som årsmötet beslutar för 2022.

Fakturering av 2022 års avgifter görs i januari. För medlemskategorierna Senior, Äkta maka/make/sambo, Nybörjarmed m. hyra spelrätt år 2 och Comebackm.m. hyra spelrätt år 2 får du fakturor vid två tillfällen januari (spel-, städ- och ev. skåpavgift) och maj (medlemsavgift och ev. höjning efter beslut på vårmöte 2022) som ska betalas på förfallodagen
 
Autogiro
Du som önskar dela upp din betalning med autogiro, fyller i en blankett för autogiroanmälan (blankett) lämnar in den till receptionen senast 31 december via mejl, post eller inkastet vid reception 
 
Du som har autogiro sedan innan behöver inte göra något utan det fortsätter tills du säger upp det.