Startsida > Klubben > Kommittéer

KOMMITTÉER

För att vår golfklubb ska kunna fungera fordras ett stort engagemang från våra medlemmar. Detta sker huvudsakligen genom våra olika kommittéer

Vill man lära känna flera medlemmar och få förståelse för hur klubben fungerar, är deltagande i kommittéearbete ett utmärkt sätt. Du som känner lust och nyfikenhet ta kontakt med någon kommitté eller med kansliet.

GOLF ÄR ROLIGT!

KLUBBVERKSAMHET GÖR GOLF ÄNNU ROLIGARE!

DAMER

Damernas ”onsdagstävlingar” kommer att starta den 2:a juni.

Alla uppmanas att följa de föreskrifter och allmänna råd, om allas ansvar att förhindra smitta av covid19, som upprättats av Folkhälsomyndigheten.

Anmälan ska ske via Min Golf, senast kl 20.00 måndagen innan kommande onsdagstävling. Markera om ni spelar förmiddag (tidig start) eller kväll (sen start). Förmiddagsstart sker löpande efter oldboys, ca kl 9.00 - 10.00. Eftermiddag 16.34 eller 16.42.

Startlista tillgänglig tisdag 17.00 i Min Golf.

Startavgift, 50 kr, Swishas till 123 529 7965. Ange namn och tävlingsdatum. Om du även deltar i ”närmast hål” (hål nr 11) swishar du 60 kr.

Utskrivna scorekort kommer att finnas i damrummet 15 minuter före första start. Där hittar ni även ev information om dagens tävling. Efter spel läggs scorekorten (underskrivna och uträknade) i den brevlåda som finns på väggen i damrummet.

För att eliminera smittorisken, se till att undvika folksamlingar exempelvis när ni hämtar ert startkort eller ska föra på eclectiken. Eclectiken finns uppsatt på ny anslagstavla i damrummet, vilken vi fått sponsrad av Metallindustri Runa AB.

När du gör birdie på onsdagstävlingarna, glöm inte sätta ditt namn på ”Birdieträdet”.

Damkommittén

Vid frågor kontakta Annicka Lindholm, telefon 070-926 0636, Christina Tiljander telefon 073-070 8355 eller Yvonne Gradeen telefon 070-661 9984

Vi vill skapa förutsättningar för en trevlig, social samvaro genom golfspel. Vi vill få med fler damer på våra tävlingar. Vi vill medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda. Har du frågor eller funderingar , tveka inte att kontakta någon av oss i DK!

Oldboys maj 2021                                                           

Hej alla oldboys i Värnamo Golfklubb.

Alla uppmanas att följa de föreskrifter och allmänna råd, om allas ansvar att förhindra smitta av covid19, som upprättats av Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer starta våra onsdagstävlingar den 2 juni med löpande start fr.07:30 detta kommer att gälla denna säsongen. Anmälan öppen fr.20 maj.

Nytt är också :Oldboys födda 1952 eller senare spelar från gul tee övriga från röd tee ( går ej välja tee)Startavgiften höjs till 60:- Efteranmälningar kommer inte att godkännas. Du har möjlighet ange tidig eller sen starttid samt om du åker bil.

Vad som nu gäller från i år är: Anmälan på min Golf som vanligt senast 2 dagar innan  kl.20:00.

Startavgiften skall Swishas till på konto 0707308830. Detta måste ske samtidigt som du anmäler dej och ENDA sättet för att delta i tävlingen. Ange vid betalningen att det gäller onsdagstävling det datum du anmäler dej till. Denna åtgärd för att inte hantera pengar med tanke på smittorisken.
Prisutdelning kommer vi att göra på höstavslutningen, som det ser ut i dagens läge där prispengarna kommer att överföras till vinnarnas Swish konto.

Nya klassindelningar:HCP A-Klass -22,9 HCP B klass 23,0-54,0

Era startkort plockar ni själva på ett bord utanför tävlingsexpeditionen innan tävlingsstart, när ni spelat färdigt lägg korten underskrivna och uträknade i lådan vid tävlingsexpeditionen.
Eventuella meddelande om dagens tävling kommer att finnas där scorkorten hämtas.

Dessa åtgärder är för eliminera smittriskerna så mycket som möjligt kom ihåg det är Värnamo GK styrelse som är ansvariga för att vi sköter oss, om vi hjälps åt klarar vi detta.

Jag uppmanar Er kom i lagom tid innan tävlingen och lämna när ni är klara detta för att minska folksamlingar.

Årets golfresa är inställd.
All info finns på våran hemsida och på våran tavla i korridoren.
Skaffa Swish om du inte redan har det.

Om ni undrar eller inte hittar det ni söker vad som gäller Oldboys. 
Kontakta Håkan 072-3291696, Sven 070-2510123 eller G-E ”Kalle” 070-7308830.

Alla oldboys i Värnamo golfklubb är välkomna till denna tävlingen.

Oldboysorganisationen.

Gert-Evert Karlsson

Anmälan till OSCIS CUP, endast för 60 plussare,

görs lämpligast medelst Swish, 50 sek

till mobilnummer 0705817724.

Meddelande skall innehålla

Golf-id, Exakt Hcp, (den som använder någon annans telefon än sin egen, eller kontantkort), även namn.

Välkommen med din anmälan till årets upplaga av OSCIS CUP, 2021

//Bo Torstensson

Tävlingsledare

Tävling

Ansvarar för klubbens egna,
samt för de tävlingar som klubben
åläggs av Smålands GF samt
SGF att arrangerar.

Kontaktperson
Magnus Rosén
magnus@holmro.se
Mobil: 070-62 47 270

HCP

Spela vidare och registrera alla ronder, både bra
och dåliga, så kommer det snart bli mer korrekt.
Du får den handicap du ska ha. Kanske inte den du vill ha… Det är ett nytt system och bör inte jämföras för mycket med den tidigare handicapen.

Ulla Danås
ulla.danas@hotmail.com
Mobil: 070-31 83 596
Inger Carlsson
inger52bor@gmail.com
Mobil: 070-38 81 562

Ban

Mål: Att med bibehållande av varje banas
karaktär lämna förslag till utformning och
utveckling av våra banor, så att dessa är
intressanta och utmanande för alla
kategorier medlemmar och gäster.

Kontaktperson
Mats Wellermark
wellermark59@hotmail.com
Mobil: 070-86 34 292