Startsida > Klubben > Kommittéer

KOMMITTÉER

För att vår golfklubb ska kunna fungera fordras ett stort engagemang från våra medlemmar. Detta sker huvudsakligen genom våra olika kommittéer

Vill man lära känna flera medlemmar och få förståelse för hur klubben fungerar, är deltagande i kommittéearbete ett utmärkt sätt. Du som känner lust och nyfikenhet ta kontakt med någon kommitté eller med kansliet.

GOLF ÄR ROLIGT!

KLUBBVERKSAMHET GÖR GOLF ÄNNU ROLIGARE!

DAMER

Vi vill skapa förutsättningar för en trevlig, social samvaro genom golfspel. Vi vill få med fler damer på våra tävlingar. Vi vill medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda. Har du frågor eller funderingar , tveka inte att kontakta någon av oss i DK!

OLDBOYS

Juli 2020

Hej alla oldboys i Värnamo Golfklubb.

Efter olika uppmaningar från Svenska Golf förbundet ang. Coronan har jag varit i kontakt med vår styrelse ang. detta. Enligt SGF måste våran styrelse godkänna klubbtävlingar för 70+ lokalt. Styrelsen har godkänt detta nu men uppmanar att vidtaga de anvisningar som är utsatta för 70+ enligt folkhälsomyndigheten.

Vi kommer starta våra onsdagstävlingar den 5 aug. med löpande start fr.07:30 detta kommer att gälla denna säsongen. Anmälan öppen fr.20 juli. Nytt är också :Oldboys födda 1951 eller tidigare spelar från gul tee övriga från röd tee ( går ej välja tee)

Startavgiften höjs till 60:- Efteranmälningar kommer inte att godkännas. Du har möjlighet ange tidig eller sen starttid samt om du åker bil. Vad som nu gäller från i år är: Anmälan på min Golf som vanligt senast 2 dagar innan  kl.20:00.

Startavgiften skall Swishas till på konto 0707308830. Detta måste ske samtidigt som du anmäler dej och ENDA sättet för att delta i tävlingen. Ange vid betalningen att det gäller onsdagstävling det datum du anmäler dej till. Denna åtgärd för att inte hantera pengar med tanke på smittorisken.

Prisutdelning kommer vi att göra på höstavslutningen, som det ser ut i dagens läge där prispengarna kommer att överföras till vinnarnas Swish konto. 

Nya klassindelningar:HCP A-Klass -21,9 HCP B klass 22,0-54,0

Era startkort plockar ni själva på ett bord utanför tävlingsexpeditionen innan tävlingsstart, när ni spelat färdigt lägg korten underskrivna och uträknade i lådan vid tävlingsexpeditionen.

Eventuella meddelande om dagens tävling kommer att finnas där scorkorten hämtas. Dessa åtgärder är för eliminera smittriskerna så mycket som möjligt kom ihåg det är Värnamo GK styrelse som är ansvariga för att vi sköter oss, om vi hjälps åt klarar vi detta.

Jag uppmanar Er kom i lagom tid innan tävlingen och lämna när ni är klara detta för att minska folksamlingar.

Årets golfresa är inställd.

All info finns på våran hemsida och på våran tavla i korridoren.

Skaffa Swish om du inte redan har det.

Om ni undrar eller inte hittar det ni söker vad som gäller Oldboys.
Kontakta Håkan 072-3291696, Sven 070-2510123 eller G-E ”Kalle” 070-7308830.

Oldboysorganisationen.
Gert-Evert Karlsson

OSCIS CUP 2020 - Matchtävling för 60+

Inbjudan och regler

Tävlingsform: 18 hål matchspel med ¾ hcp. Deltagare: Tävlingen är öppen för manliga medlemmar i Värnamo Golfklubb födda 1960 eller tidigare och som har exakt tävlingshandicap (max -54).

Regler: Tävlingen spelas enligt SGF:s Regler för golfspel, generella lokala regler, Klubbens lokala regler och de eventuella tillfälliga lokala regler som enligt anslag gäller för speldagen. En match i Oscis Cup får inte kombineras med annat golfspel.

Bana: Den 18-hålsbana som klubben för speldagen erbjuder. Start-tee kan växla beroende på speldag/vecka. Tävlingen spelas från Röd tee!

Priser: 1:an erhåller inteckning i det av instiftaren, Arne Oscarsson, skänkta (numera evigt vandrande) vandringspriset till OSCIS CUP.
Härutöver utgår priser till 1:an ,2:an,3: och 4:an.
Prisutdelning sker i samband med säsongsavslutningen den 7/10 - 2020
Tävlingsledare: Bo Torstensson, telefon 0705817724, 0370/17724

Väl mött i OSCIS CUP 2020!

Tävling

Ansvarar för klubbens egna,
samt för de tävlingar som klubben
åläggs av Smålands GF samt
SGF att arrangerar.

Kontaktperson
Magnus Rosén
magnus@holmro.se
Mobil: 070-62 47 270

HCP

Spela vidare och registrera alla ronder, både bra
och dåliga, så kommer det snart bli mer korrekt.
Du får den handicap du ska ha. Kanske inte den du vill ha… Det är ett nytt system och bör inte jämföras för mycket med den tidigare handicapen.

Ulla Danås
ulla.danas@hotmail.com
Mobil: 070-31 83 596
Inger Carlsson
inger52bor@gmail.com
Mobil: 070-38 81 562

Ban

Mål: Att med bibehållande av varje banas
karaktär lämna förslag till utformning och
utveckling av våra banor, så att dessa är
intressanta och utmanande för alla
kategorier medlemmar och gäster.

Kontaktperson
Mats Wellermark
wellermark59@hotmail.com
Mobil: 070-86 34 292