Startsida > Klubben > Kommittéer

KOMMITTÉER

För att vår golfklubb ska kunna fungera fordras ett stort engagemang från våra medlemmar. Detta sker huvudsakligen genom våra olika kommittéer

Vill man lära känna flera medlemmar och få förståelse för hur klubben fungerar, är deltagande i kommittéearbete ett utmärkt sätt. Du som känner lust och nyfikenhet ta kontakt med någon kommitté eller med kansliet.

GOLF ÄR ROLIGT!

KLUBBVERKSAMHET GÖR GOLF ÄNNU ROLIGARE!

DAMER

Välkommen!
att anmäla dig till damernas upptaktsträff
i Golfrestaurangen onsdagen den 5 april kl. 18.30.

Vi äter något gott tillsammans och därefter går vi
igenom kommande spelprogram.

Anmäl dig på lista i damrummet,
via mail asa@varnamogk.se
eller telefon 03710-23991 till kansliet,
senast måndag den 3 april kl.12.00

Välkommen
Damkommittén

Damernas ”onsdagstävlingar” kommer att starta den 19 april.

TEXTEN NEDAN KOMMER ATT UPPDATERAS UNDER APRIL!!!

Anmälan ska ske via Min Golf, senast kl. 20.00 måndagen innan kommande onsdagstävling. Markera om ni spelar förmiddag (tidig start) eller kväll (sen start). Förmiddagsstart sker löpande efter oldboys, ca kl 9.00 - 10.00. Eftermiddag 16.34 eller 16.42 ändring av tid i augusti och september.

Startlista tillgänglig tisdag 17.00 i Min Golf.

Startavgift, 50 kr, Swishas till 123 529 7965. Ange namn och tävlingsdatum. Om du även deltar i ”närmast hål” (hål nr 5) swishar du 60 kr.

Utskrivna scorekort kommer att finnas i damrummet 15 minuter före första start. Där hittar ni även ev information om dagens tävling. Efter spel läggs scorekorten (underskrivna och uträknade) i den brevlåda som finns på väggen i damrummet.

Eclectiken finns uppsatt på anslagstavla i damrummet.

När du gör birdie på onsdagstävlingarna, glöm inte sätta ditt namn på ”Birdieträdet”.

Damkommittén

Vid frågor kontakta Annicka Lindholm, telefon 070-926 0636, Christina Tiljander telefon 073-070 8355 eller Yvonne Gradeen telefon 070-661 9984

Vi vill skapa förutsättningar för en trevlig, social samvaro genom golfspel. Vi vill få med fler damer på våra tävlingar. Vi vill medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda. Har du frågor eller funderingar , tveka inte att kontakta någon av oss i DK!

Oldboys 2023                                                          

Välkommen! till upptaktsmöte med Oldboys
(män födda 1963 eller tidigare)

Tisdag den 4 april 2023 k. 09.00 i restaurangen

Information om årets tävlingar.

Organisation 2023 m.m.

Övriga frågor.

Oldboyskommittén

 

Rapport över OSCIS CUP 2022

Årets tävling nyttjades av 33 deltagare, samma i fjol, trevligt.

I år kunde vi starta tävlingen i maj som vanligt utan påverkan av pandemin.

Tävlingen har rullat på under säsongen utan några störningar. Den tjugoandra september spelades finalerna med start i en dimma troligtvis värre än den vid Lützen 1632.

Peter, Hans ,Mats och Heinz mötte upp i god tid för en kort genomgång av vad som gäller inför matcherna.

På starthålet som för dagen var ”tian” tävlades också om längsta drive, vilken vanns av Mats som säkert träffade fairway.

Närmast hål på elvan var det endast Peter som lyckades träffa green.

Därmed lade Mats och Peter beslag på var sitt ”bubblande” specialpris.

Efter 9 spelade hål hade både Mats och Peter ”2 upp” i A- respektive B-final.

Vinnare av OSCIS CUP 2022 blev Mats Hokander med siffrorna 5/4.

B-finalen vanns av Peter Höög med siffrorna 2/1.

Tvåa blev således Hans Bunnstad och fjärde plats belades av Heinz Stüker.

Efter en trevlig tävlingsdag bjöd OSCIS CUP på gemensam lunch.

Grattis Mats!

//Bosse Torstensson, Tävlingsledare

Tävling

Ansvarar för klubbens egna,
samt för de tävlingar som klubben
åläggs av Smålands GF samt
SGF att arrangerar.

Kontaktperson
Magnus Rosén
magnus@holmro.se
Mobil: 070-62 47 270

HCP

Spela vidare och registrera alla ronder, både bra
och dåliga, så kommer det snart bli mer korrekt.
Du får den handicap du ska ha. Kanske inte den du vill ha… Det är ett nytt system och bör inte jämföras för mycket med den tidigare handicapen.

Ulla Danås
ulla.danas@hotmail.com
Mobil: 070-31 83 596
Inger Carlsson
inger52bor@gmail.com
Mobil: 070-38 81 562

Ban

Mål: Att med bibehållande av varje banas
karaktär lämna förslag till utformning och
utveckling av våra banor, så att dessa är
intressanta och utmanande för alla
kategorier medlemmar och gäster.

Kontaktperson
Mats Wellermark
wellermark59@hotmail.com
Mobil: 070-86 34 292