Startsida > Tävling

Årets tävlingar

Allmänna bestämmelser

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast kl. 24.00 3 dagar före tävlingsdagen, om ej annat anges.

Tävling inställes om den inte samlat minst 5 deltagare. Tävling med valfri partner och starttid förklaras i sådant fall ogiltig i efterhand och startavgifterna återbetalas. Klass som vid anmälningstidens utgång samlat färre än 5 deltagare slås samman med närmaste HCP-klass.

Tävlingar spelas enligt SGF:s "Regler för golfspel" samt klubbens särskilda tävlingsbestämmelser och lokala regler. Juniorer tävlar i ordinarie HCP-klasser om inget annat anges.

Startlista finns uppsatt i klubbhuset och på Golf.se dagen före tävlingsdagen. Första start om ej annat anges är kl. 08.00.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet inkl. starttiderna.

Du ser väl till att uppdatera ditt Handicap antingen på nätet "Min Golf" eller på terminalen i klubbhuset.

Prisutdelning;
Sker som regel omedelbart efter alla tävlingar. Pristagare skall närvara eller vid giltigt förfall, anmäla ombud senast vid inlämnande av scorekort till tävlingskanslit även meddela namn på ombudet i annat fall utgår priset.

 

Tävlingskansli
Telefon: 0370-239 94 endast tävlingsdagar

Startavgifter klubbtävlingar

Avgift
* Greenfeegäst Senior greenfee + startavgift 230 kr + startavgift
* Greenfeegäst Junior greenfee + startavgift 100 k r + startavgift
* Smålands GDF Greenfeebiljett Endast startavgift
* Greenfee genom Hotel Endast startavgift
* Värnamo GK Greenfeecheck Endast startavgift
* Distansmedlem Värnamo GK 200 kr + startavgift
*Postkodsmedlem Värnamo GK 200 kr + startavgidt
*När brunch, lunch m.m. ingår i tävlingen tillkommer extra avgift.
Information finns vid anmälan till tävling via GIT


Startavgifter Singel Par
*18-hål senior 100.- 200.-
*18-hål junior 80.- 160.-

Golfbil på tävling - läkarintyg eller godkännande av tävlingsledning krävs